Menu

Dit was onze laatste rommelmarkt.

In totaal heeft dit de afgelopen 29 jaar  ruim 200.000 euro opgebracht!

Deze activiteit is overgegaan aan Dorcas 

voor info www.dorcas.com

 

verloting: de prijzen zijn gevallen op de nrs. 150, 214, 289, 452, 575, 650, 784, 840

De rommelmarkt 2019 was weer een succes !!

Op de nieuwe lokatie WITTE PAAL was de opbrengst 11.000 euro !!

dit was tevens de laatste rommelmarkt van onze organisatie, helaas.

alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet !! lotenkopers: bedankt!

sponsers: bakkerij Slijkerman, bakker Jonker, Hema, restaurant Stiel, restaurant Rumors, H. Boomgaard,

groenveld marktkramen, Dorcas

van harte bedankt!

 

 

ROMMELMARKT

 

 

BOEKENMARKT

 

 

SCHAGEN

 

 

 

VRIJDAG 25 OKT

 

 

13.00 – 18.00 UUR

 

 

ZATERDAG 26 OKT.

 

 

   10,00- 15.00 UUR

    

    

 

WITTE PAAL 247

 

 

(even voorbij GAMMA)

 

 

De opbrengst is voor jeugdwerk in ontwikkelingslanden

 

 

 

 

 

 

De rommelmarkt 2018 was weer een groot succes !! ruim 13.000 euro !!

KUNNEN WE WEER VEEL KINDEREN MEE HELPEN

Het was weer gezellig rommelig.

Dank aan al die vrijwilligers die daar aan mee gewerkt hebben !!

Dank aan alle sponsers:

Regius College
Bakkerij Slijkerman
Rumors Bar & Quisine
Restaurant Stiel
HEMA
De Kapershut Ameland
Mike Groot Interieurarchitect
Groenveld Marktkramen
Transportbedrijf MJB
By As Womans
Hans Boomgaard 
 

de verloting was als volgt:  

Winnende lotnummers:
22 	  253   445    666  774    985  929  de prijzen zijn al bezorgd 

 

============================

 De boeken- en rommelmarkt op 27/28 oktober 2017 van de Werkgroep Missie en Ontwikkeling is weer bijzonder goed verlopen. Een prachtige opbrengst: Ruim 12.000,00 euro voor het goede doel!!

Dit resultaat hebben wij bereikt mede dankzij onze sponsors:  

Bakkerij Slijkerman        Rumors Bar & Quisine

Restaurant Stiel             Hema 

De Kapershut-Ameland   Mike Groot Interieurarchitect

Arie Klaver Arjen            Beers/Vader Transport

Groenveld marktkramen

       Ook zijn wij natuurlijk heel blij dat het Regius College aan de Hofstraat ons gastvrijheid verleent en dat de familie Boomgaard gedurende het jaar opslagruimte ter beschikking stelt.

        Maar ook danken wij de vele vrijwilligers die een hele week met veel plezier hard hebben gewerkt, de mensen die spullen hebben aangeleverd en natuurlijk de vele kopers die de centen in het laatje hebben gebracht.

         Het was voor iedereen een feest en we gaan natuurlijk op naar de volgende markt in de   Herfstvakantie van 2018!

  

De prijzen van de loterij zijn inmiddels allemaal bij de winnaars afgeleverd.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 plm 1.000 dozen met spullen !

zeker 100 vrijwilligers !

 

700 m2 verkoopruimte in de Regius

 

 en veel kopers geven een geweldig resultaat!

 

 er was ook gezelligheid !

 ===========================

Foto van de rommelmarkt 2016

 

 Het was weer een groot succes ! Alle helpers en kopers bedankt !! 

De opbrengst was €  12.500.- !!

---------------------------------------

Elk jaar organiseert de groep een rommel/boekenmarkt. in het Regiuscollege aan de Hofstraat in Schagen.

In 2017 houden we de rommelmarkt op 27 en 28 oktober weer in  de Regius, vrijdags van 13 tot 18 uur

en zaterdags van 10 tot 12 uur.  Gratis entree !!

 

In 2015 was dat op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Het was ook weer een groot succes, het was weer gezellig en de opbrengst was  € 12.100.-, alle kopers en vrijwilliger bedankt !

Aad Niesten is de grote organisator van dit gebeuren. Elk jaar weer presteert hij en zo'n 90 vrijwilligers het om een geweldig bedrag op te brengen, welke ten goede komt aan onze projecten. Het gehele jaar door worden er spullen verzameld en opgeslagen. Daarvoor is de zgn. “Dwipperbox” (Derde Wereld Inzamelings Punt) in het leven geroepen. Iedereen kan een doos aanvragen om daar de verzamelde spullen in te bergen. Deze worden vol opgehaald of worden zelf door de mensen gebracht.
Sommige artikelen worden in de loop van het jaar uit de hand of via Marktplaats
, verkocht. Daar wordt een betere prijs gemaakt als op de rommelmarkt. In de herfstvakantie wordt in een week de gehele school omgetoverd tot een markt, waar alles te koop is.

 Dat is niet alleen dagelijkse huishoudelijke spullen, maar ook antiek en kitch,  curiosa,  huishoudelijke apparaten, thechniek, TV, CD's en LP's, kleding,  babyspullen,  kerstartikelen,  bloemen en planten, speelgoed, sierraden. Er is een  verloting en er is gezelligheid met  koffie en fris. In die week zijn tientallen  vrijwilligers bezig om de spullen uit te zoeken en zo  mooi mogelijk ten toon te  stellen. Op de vrijdag en de zaterdag kunnen dan de mensen  komen om te  kopen.Vele duizenden maken daar gebruik van. Uiteindelijk resulteert dit  steeds  weer in een geweldige opbrengst.
 Bijv. in 2000 was dat F. 9.000, in 2010: € 9.600; in 2013: € 12.700, in 2014: 11.500 euro
 Dat is een enorme groei sinds het begin.Toen een paar duizend gulden en nu plm. 12.000  euro.Totaal konden we in de loop der jaren ruim 150.000 euro besteden aan onze goede doelen ! Wat niet verkocht wordt gaat naar de kringloopwinkel in Anna Paulowna, die ook ten bate van goede doelen werkt.

Als u spullen voor onze rommelmarkt heeft kunt u bellen met Aad Niesten (0224 214278) of Arie van den Berg (0224 214102)

 

De rommelmarkt van afgelopen oktober was weer een groot succes  !

Het  was weer  gezellig  en er  is veel verkocht. Alle koper van harte bedankt !

Wat overbleven was ging naar de Kringloop in Anna Paulowna, ook voor een goed doel.