Menu

We konden deze hulp steeds financieren door onze rommelmarkt.

Helaas is dit niet meer mogelijk, daarom zoeken we nu naar andere inkomsten. Wilt u ons helpen ?

Onze bankrekening is NL77RABO 03573 03407 tnv. Parochiebestuur

 

 

De groep heeft er voor gekozen om meerdere kleine projecten te steunen.

ls onze hulp dan uitvalt zijn de gevolgen minder groot. Ook is het risico van verkeerde besteding kleiner.  

Peru: Pater Jan Brinkhof heeft ontwikkelings-projecten in de sloppenwijken van Lima,

Het is niet moeilijk in Lima projecten te vinden die steun kunnen gebruiken.  De toestroom van honderdduizenden mensen vanaf het platteland naar werk en de verlokkingen van de stad gaat echter door en de provisorische behuizingen klimmen gestaag over hellingen en bergen, steeds verder de troosteloze zand- en steenwoestijn in.
In de wijk, Comas (circa 1 miljoen inwoners!) zijn onvoldoende scholen, medische centra of andere buurtvoorzieningen . Werk om een eigen bestaan op te bouwen, is er amper. Armoede, achterstelling en voedselschaarste maken bewoners en vooral de vele jongeren een makkelijke prooi voor criminelen, drugshandel en jeugdbendes.
 

Pater Jan zet daarvoor met bewoners eetplaatsen (comedores) op. Hier kunnen zij - vooral moeders en kinderen - dagelijks een warme maaltijd krijgen. Moeders beheren deze eetplaatsen zelf. Zij zijn de basis voor vormingsactiviteiten voor jong en oud. Daarnaast wordt gewerkt aan de oprichting van culturele centra, werkplaatsen voor jongeren en een eigen parochiebibliotheek waar scholen veel gebruik van maken. 

Pater Jan realiseert om trappen , sanitair en nuren om steenslag tegen te houden.
In het cultureel centrum kunnen bewoners cursussen volgen en aan de slag gaan met tal van thema’s en onderwerpen zoals taal, wiskunde, computergebruik, theater, waardering van de eigen cultuur via muziek, zang en dans; volleybal, voetbal, handenarbeid/vakmanschap, jeugd en leiderschap. De cursussen worden door de bewoners zelf, ook de jeugd , opgezet en geleid, om
daardoor de mensen weerbaar te maken en hun zelfredzaamheid te vergroten.

Dat steunen we dus   

                                                                          Hier zijn trappen dus geen overbodige luxe 

 


Congo: In Kasayi wil Pater Jan Peeters het duurzaam investeren in ee
n grotere zelfredzaamheid van kinderen en vrouwen bevorderen  in de provincies oost en west Kasayi van Congo. Dat wil hij bereiken door onderwijs, bewustwording en gezondheid. Dit ondersteunen we via de stichting vriendenvanpaterpeeters.nl in Ulvenhout

 

Oeganda: De stichting beterestart.com in Warmenhuizen bouwt kraamklinieken  en richt die in in de uithoeken van Oeganda. Zij voorziet ziekenhuizen van de nodige medische middelen om kraamvrouwen beter op te vangen. Daarvoor heeft ze de steun van o.a. het Med. Centrum Alkmaar. Ook deze mensen kennen we persoonlijk.

 

    

 

 Gambia: we steunen de  stichting study4girlsgambia.com. Zij wil voorwaarden scheppen  voor het geven van onderwijs aan meisjes in Gambia in de leeftijd  van 12 tot  ongeveer 21  jaar in de omgeving van Serrekunda (Kololi) en Bintang Bolong. De stichting helpt scholen  aan de minimale huisvesting, inrichting en lesmateriaal en bij het opstarten en  begeleiden  van kleine  ondernemingen. Ook verleent zij  microkredieten, zodat de ouders  de kinderen  naar school kunnen laten gaan. We sponseren 4 meisjes die daardoor voorgezet onderwijs  kunnen volgen.
 

Kenia: Om alleenstaande moeders te helpen organiseert het bisdom Ngongeen mogelijkheid om een geit en materiaal voor een hok krijgen. Zo'n melkgeit helpt een gezin aan melk en af te toe een klein geitje, dat eventueel verkocht kan worden. Geit plus hok kost ongeveer 100 euro. Door onze contacten in Ngong konden we al 20 vrouwen op die manier helpen. In dezelfde streek steunen we ook een vrouwen-emancipatie-project.          Deze projecten zijn intussen afgerond.

 

 

 Zambia: De St. Francis’ Hospital in het district  Katete biedt – naast poliklinische behandelingen en  een geboortekliniek met pre- en  postnatale hulp –  behandeling in het ziekenhuis, preventieve zorg,  gezondheidsbevorderende hulp, opleidingen  en onderzoek. Het is een belangrijk ziekenhuis  en wordt vanuit Nederland verzorgd door  Stichting St Francis’ Hospital Medical Support  Group  Laren, waar veel medici bij betrokken  zijn. www.stfrancishospital-msg.nl 

Chili: Via de stichting "Stem voor vrouwen" in Schagen steunde we het werk van Anne Kok, die in Vilches, waar ze vrouwenprojecten opzet en een vrouwencentum runt. Dit project is nu  afgerond.

 


Burkina Faso: De stichting Pater Frans Balemans in Bavel,
 zorgt dat het werk van Pater Balemans door gaat. Hij zette zicht in voor betere levensomstandigheden, zoals: waterputten, vormingscentra, grond ontginning, hulp aan de boeren, opvanghuis voor gevlucht meisjes (die dreigen uitgehuwelijkt te worden) opleidingsscholen van ambachtslieden, centra voor moeder en kind, gezondheid, gezinsplanning, inentingen enz. Maar ook het pastorale werk: bijbel en zangboeken, bouw en onderhoud kerken, hulp aan binnenlandse priesters. Dat werk moet dus doorgaan !

 

Gambia 

De stichting Friends for Brikama ondersteunt gezinnen in het dorp Jalambang

nabij de stad Brikama in Gambia (West Afrika)                                                             .

Zij geven steun aan de armste gezinnen van het dorp, hulp bij het kunnen volgen van onderwijs van de kinderen en verbetering van de gezondheid, o.a. door een gezamelijke groentetuin en keuken

www.friendsforbrikama.nl

GAMBIA

De stichting Gambis Schoolchildren stuenen we, want scholing is heel belangrijk.

nadere info: gambiaschoolchildren.nl

SURINAME 

Ook steunen we het werk van Pater Toon ter Dorsthorst in Parimaribo, daar leidt hij de organisatie "Christoforus" dat zorgt voor scho;ing van jongeren uit het binnenland.

meer info: stichtingvriendenvanchristoforus.nl


Een deel van onze reserve hebben we belegd in
Oiko Credit een interkerkelijke stichting die in ontwikkelingslanden mikrokredieten verstrekt.

 

LANDELIJKE AKTIES:

We steunen door informatie verstrekken, collectes en bewustwording:

        

 De jaarlijkse Vastenaktie wordt door ons onderteund met artikels in de Hoeksteen,collecte in de kerk en in ameenwerking met de RK cholen worden de leerlingen bewuust gemaakt van de projecten en door middel van spaardoosjes geld gespaard. Voor meer info http://www.vastenaktie.nl

 

Adventsactie werft fondsen voor concrete projecten in de tijd voor Kerstmis. We ondersteunen het hele jaar missionaire ondernemers en onderneemsters in Nederland, die samenwerken met Katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden. We geloven in de waarde van relaties en kleinschalige projecten.  www.adventsactie.nl


 Mensen in Nood 

 

Sommige rampen voorkom je niet. Maar de impact van een ramp is vaak wel beheersbaar. Door direct te reageren met noodhulp en wederopbouw. Maar de oplossing begint met investeren in preventie en voorbereiding. Een integrale aanpak, die werkt. Zo vallen er minder slachtoffers en blijft de schade beperkt. www.cordiadmenseninnood.nl

 

 

MIVA ondersteunt pioniers

 

 

 wereldwijd met vervoer- en communicatiemiddelen.

 

In vaak afgelegen gebieden maken deze pioniers zich sterk voor de kansarmen. www.miva.nl

      

 

                                                                                                                                                     SOLIDARIDAD geloofd in een wereldconsumptie iedereen kan voeden met respect voor elkaar  de aarde en komende generaties. Solidaridad brengt alle actoren in productieketens bij elkaar en betrekt ze bij innovatieve oplossingen om de productie te verbeteren. Doel is de transitie naar een duurzame en inclusieve economie, met maximale opbrengst voor alle betrokkenen. www.solidaridad.nl

 

Moeders, gezonde moeders maken het verschil

 

Zij hebben de kracht om hun leven op de rit te zetten. Voor zichzelf. Voor hun kinderen. Voor hun omgeving. Voor hun land. Maar juist in ontwikkelingslanden sterft elke anderhalve minuut een moeder tijdens haar zwangerschap, bevalling of in het kraambed. Onnodig. In de meeste gevallen kan dit voorkomen worden. www.memisa.nl

 

Als u ons wilt steunen

bij onze hulp: onze bankrekening is NL77RABO0357303407