Menu

9 juli 2023 was Pater Toom weer in Schagen met het verhaal over het Chritoforus internaat  in Parimaribo

De collecte heeft 375 euro opgebracht! Alle gevers van harte bedankt.

Voor info kijk eens op www.christoforus internaat.com 

 

 

 

Het weekend met Pater Toon heeft 1.200 euro opgebracht voor zijn acties !!

alle gevers bedankt !

 

Zaterdagavond en Zondagmorgen 3 Juli in de mis van 10 uur wil Pater Toon ten Dorst uit Suriname naar Schagen komen.

Hij wil dan vertellen over zijn internaat in paramarobo

Meer info over het internaat op www.christoforusinternaat.com

 

De "groene bussenaktie" voor de vastenaktie 2022 heeft € 520 opgebracht, alle gevers bedankt !! 

De adventscollecte 2022 heeft 115 euro opgebracht

alle gevers van harte bedankt namens de vrouwen in Afrika

 

MISSIEMAAND- OKTOBER 

 18 oktober is in kerk een speciale collecte voor Missio,  steun voor de werkers in Afrika

Als u niet in staat bent aan deze collecte deel te nemen is hier voor u een link naar missio

https://missio.nl/doneer/

 ====================================

  

PATER TOON IN SURINAME 50 JAAR PRIESTER

In Schagen hebben we al jaren goede contacten met Pater Toon te Dorsthorst en zijn “Christoforus Internaat” voor studenten in Parimaribo.

Dit jaar viert hij zijn 50 jarige priesterjubileum. Daarvoor zou hi naar Nederland komen, maar dat ging dus niet door. Maar we gaan wel een cadeau voor hem regelen!

Daarom is er op zondag 19 Juli in de kerk een collecte voor dat doel.

Als u niet naar de kerk komt en toch mee wilt doen kunt u uw gave overmaken naar bankrekning NL77RABO 0357 303407 tnv Christoforusparochie, Schagen met vermelding “voor pater toon” , uw gave wordt dan verdubbeld.

Voor meer informatie kijk op www.christoforusinternaat.com

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uitstel Vastenactie

Dit jaar sparen de gezamenlijke kerken in de kop van Noord Holland voor het project Beter Start in Oeganda.

Zie www.beterestart.com

Ongeveer de helft van de vrouwen in het Kasese district in Oeganda bevalt thuis, vaak onder slechte medische en hygiënische omstandigheden. Er is een kraamkliniek, maar vaak lukt het vrouwen niet daar tijdig te komen. Daarom wordt er momenteel een huis gebouwd waar zwangere vrouwen de bevalling kunnen afwachten. Hiervoor zijn extra sanitaire voorzieningen nodig.

 Maar door het Coronavirus zijn de kerken nu gesloten en is de Vastenactie bus dus niet bereikbaar.

Gelukkig heeft Vastenactie bekendgemaakt dat de Vastenactie deze zomer nog een paar maanden wordt verlengd. Hopelijk heeft u dus nog de gelegenheid om uw bijdrage in de groene bus achterin de kerk te doen.

U kunt natuurlijk ook uw bijdrage te storten op IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie

(onder vermelding van het Projectnummer 401398!)

Meer informatie over het project en donatie vind u op de website van Vastenactie:

https://www.vastenactie.nl/projecten/sanitaire-voorzieningen-voor-kraamkliniek-in-oeganda

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

=======================
de prijzen van de verloting zijn gevallen op de nrs. 150 214 289 452 575 650 784 840

 De rommelmarkt 2019 heeft maar liefst 11.000 euro opgebracht !!

Een mooi resultaat, alle medewerkers van harte bedankt !!

helaas was dit de laatste rommelmarkt va onze organisatie.

=========================================

 Pinksteren 2019 was pater Toon weer in Schagen.

Er is een deurcollecte voor zijn internaat gehouden, die bracht 665 euro op!

Stukje in de HOEKSTEEN over Pater Toon te Dostrhorst  CHRISOFORUS-INTERNAAT  (2018)

 We hoeven natuurlijk niet uit te leggen hoe belangrijk opvang en school is voor kinderen.

 In de binnenlanden van Suriname is dat maar heel beperkt mogelijk. Pater Toon met het Christoforus-internaat doen daar wat aan !! Zondag 18 juni komt pater Toon naar Schagen en zal in de mis wat vertellen over zijn werk in Suriname. 

Na de mis is er in de pastorie gelegenheid nader met pater Toon kennis te maken bij een kop koffie. 

Zijn Christoforus- internaat bied jongeren uit het binnenland huisvesting, onderwijs, verzorging en begeleiding. Hiermee wordt de ontwikkeling van het binnenland in zowel materieel, cultureel, maatschappelijk als godsdienstig opzicht gestimuleerd.
Op het internaat wonen zowel boslandcreolen- als indianen-jongeren. 46 Jongens en 36 meisjes volgen daar voortgezet onderwijs. Maar er is een lange wachtlijst van jongeren die op het internaat geplaatst willen worden.

 De studieresultaten zijn goed. Ondanks dat ze met een achterstand beginnen en wat aanpassingsproblemen ondervinden, is het slagingspercentage meestal boven het landelijk gemiddelde.

De boog mag niet altijd gespannen blijven. Er is genoeg ruimte voor sport en recreatie. De pupillen halen hun hart op met teamsporten en gezelschapsspelen zoals voetbal, basketbal, slagbal en kaartspelen. Ook organiseren zij zelf sportdagen met andere internaten.

Maar de accommodatie is eigenlijk ongeschikt en moet behoorlijk verbeterd worden.

Er is al veel gedaan de afgelopen jaren aan o.a computers, nieuwbouw en renovatie, maar er is nog veel te doen. De ouderbijdrage bijvoorbeeld is niet kostendekkend, omdat de ouders gewoon niet meer op kunnen brengen. Het stichtingsbestuur is dus steeds op zoek naar middelen.

Zondag 18 juni is daar de collecte voor!

Maar er is ook een bankrekening: NL87 RABO 0191 281 034

Alvast bedankt voor uw medewerking

Werkgroep Missie & Ontwikkeling

 

ROMMELMARKT  2016
De jaarlijkse rommel en boekenmarkt was weer een groot suucces.
heel veel spullen en veel kopers
de totale opbrengst is  € 12.500.- !!!
Alle helpers en kopers van harte bedankt.
Uitslag van de verloting:
de volgende nummers  hebben een prijs gekregen:
73, 212, 268, 274, 288, 316, 547, 853, 920 

De vastenaktie was in 2016, samen met parochies in de omgeving, voor een kraamkliniek in Oeganda. Het resultaat was prima, totaal € 3.760,- . Van de 3 basisscholen samen 2.525,- en  via de kerk 1.234,-. Dit wordt door Vastenaktie verhoogd met 50 %, daar kunnen ze in Oeganda dus mee bouwen.

Voor info over het project kijk op: www.beterestart.com

 ----------------------------------

In de adventstijd 2016 werd er gecollecteerd voor de ADVENTSACTIE (kleine hulp)

de opbrengt was  € 339, waarvan 167 van "de Bron"

voor meer info kijk op http://www.adventsactie.nl

==============================================

 

Op 12 en 13 november 2015 namen  we deel aan de WERELDMARKT in de Grote  Kerk.

Daar presenteerde 9 groepenuit de gemeente zich en verkochten spullen.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De rommelmarkt van 23 en 24 oktober 2015 was weer  een groot succes, veel bezoek, veel verkocht , heel gezellig

de opbrengst bedraagt  ruim  12.000 euro !!

alle kopers en vrijwilligers van harte bedankt !!

 De trekking van de verloting is gedaan door notaris Vrieling, de volge de  loten vielen in de prijzen:

202, 440, 533, 584, 599, 649, 810, 845.

 Allen prijswinnaars hebben hun prijs reeds ontvangen.

Alle lotenkopers bedankt met het geld kunnen we weer goedenprojecten steunen !

  Onze jaarlijkse rommelmarkt

 Geheel in het kader van de Missiemaand houden we op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober weer onze grote rommel- en boekenmarkt in het Regius-College aan de Hofstraat.

Zoals gebruikelijk met heel veel spullen, boeken, speelgoed, meubels, allerlei apparaten, bloemen enz. enz. Er is natuurlijk ook weer koffie, thee en fris met koek en appeltaart. Er is een loterij en gezelligheid !

Open: vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur

De opbrengst is voor steun aan kleine projecten in ontwikkelingslanden. Voor meer informatie hierover zie: www.missie-ontwikkeling-schagen .nl

Als u nog spullen voor onze rommelmarkt hebt kunt u die daar op dinsdag, woensdag en donderdag brengen. Of als u er eerder vanaf moet kunt u bellen met Aad Niesten, tel 214278 of Arie van den Berg, tel. 214102.

We verkopen ook spullen via Marktplaats, kijk hiervoor op verkopers.marktplaats.nl/4127678

Tot ziens op de rommelmarkt !

 --------------------------------------------------------------------------- 

 We doen mee met de HERFSTMARKT op 13 en 14 november 2015. In de Grote Kerk op de Markt in Schagen 

Deze markt wordt georganiseerd door de groep “GENZENLOOS SCHAGEN”, waar wij aan deelnemen. 

Goede-doelen-groepen uit Schagen en omgeving, zoals Stg Schagen-Roemenië, Wereldwinkel, Sama sama-Bali, Betere Start-Oeganda, Uganda on Weels, Amnesty, enz. presenteren zich. 

Er zijn leuke spullen te koop. Entree is gratis. 

Dus vrijdag 13 november van 19,00 tot 21,00 en zaterdag 14 van 12,00 tot 16,00 uur.

 

------------------------------------------------------------ 

OKTOBER - MISSIEMAAND    (uit de Hoeksteen)


De Vlam van het Geloof doorgeven

 

Het weekend van 18 en 19 oktober is Missiezondag, dan zijn we met onze gedachten en gebeden bij hen die inde ontwikkelingsgebieden het evangelie uitdragen, in woord en daad !

Daarom is dan ook dat weekend de hoofdcollecte voor steun aan hen.

Dit jaar staat vooral in het teken van de missie in Myanmar, ook wel genoemd Birma. Birma was bijna 50 jaar afgesloten van de buitenwereld en werd de bevolking onderdrukt, had dus geen contact met de Christelijke wereld. Veel mensen hebben nog nooit van Jezus gehoord. Er is dus grote behoefte aan onderwijs en diaconie.

U krijgt dat weekend een informatie-folder uitgereikt en u kunt natuurlijk ook kijken op: www.missio.nl

Alvast bedankt voor medewerking.

 

AKTUEEL           27 april 2015

Omdat wij reeds enkele jaren Noble House in Nepal ondersteunen heb ik getracht informatie te krijgen over de situatie daar

Gelukkig is Noble House gespaard gebleven en zijn de kinderen veilig. Het ziekenhuis, eveneens opgezet door de oprichtster van Noble House, Engely, draait op volle toeren om de slachtoffers te helpen.

 

  

 Uit de "HOEKSTEEN"  van Juli 2014
 Help jongeren met een handicap in Afrika

Op 30 en 31 augustus is de jaarlijkse MIVA collecte, de opbrengst van deze MIVA-collecte gaat dit jaar o.a. naar vervoersmiddelen voor albino’s in Burkina Faso en communicatiemiddelen voor gehandicapten in Uganda. Deze mensen hebben onze steun heel hard nodig          Pionier Fabéré                                                                                                                                                                                       Fabéré helpt albino’s in Burkina Faso. Albino’s hebben slechte ogen en hun huid is heel gevoelig voor zonlicht. Fabéré geeft ouders van albinokinderen zonnebrandcrèmes. Deze crèmes zijn voor hen onbetaalbaar. Zonder bescherming verbrandt en ontsteekt hun huid, en hebben ze een grotere kans op huidkanker. Fabéré zorgt ook voor schoolboeken met een groter lettertype, zodat albino’s ondanks hun slechte ogen kunnen leren lezen. Daarnaast hebben albino’s te lijden onder vooroordelen en discriminatie. Fabéré is zelf albino en kent deze problemen als geen ander. Hij organiseert bijeenkomsten en maakt albinisme bespreekbaar. Fabéré heeft een terreinwagen nodig om meer albino’s in een groter gebied te bereiken. 

Pionier Henry uit Uganda: rolmodel in een rolstoel

Henry helpt gehandicapte jongeren in Uganda.  Ook deze kinderen worden als minderwaardig gezien. Voorzieningen zijn er niet voor hen en vaak worden ze uit schaamte afgestoten door hun familie. Henry helpt deze jongeren met hun ontwikkeling zodat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij. de toestand is mensonterend voor deze jongeren. Ze worden zelfs door hun ouders opgesloten in een hut achter het huis. De familie en gemeenschap schamen zich voor hen. Ze worden niet toegelaten tot scholen of krijgen geen baan, alleen maar omdat ze in een rolstoel zitten.”

Henry zorgt voor onderwijs, regelt medische hulp en probeert de jongeren economisch zelfstandig te maken. Henry is zelf gehandicapt en zit in een rolstoel. Hij praat veel met mensen in Uganda om hun houding te veranderen en de positie van gehandicapten te verbeteren. Om zijn werk te kunnen doen vraagt Henry communicatieapparatuur en twee motoren.

Beide pioniers zijn in het verleden bezocht door een medewerker van MIVA. Henry werd eerder door MIVA ondersteund. Zij waren diep onder de indruk van deze twee bijzondere mensen.

 -------------------------------------------------------------- 

 Resultaat van de vastenactie:

Bankstortingen:  755.00

Groene bussen:   335,00

Aloysiusschool: 1.469,65

Vogelweidschool: 502,28

De Rank:            741,99

Totaal:             3.803,85

Een prachtig resultaat en iedereen bedankt voor de gulle gaven

en de medewerking.

----------------------------------------------------------

  Uit de "Hoeksteen" van april 2014

 VASTENAKTIEPROJECT

 Evenals vorig jaar is het project van de Vastenaktie dit jaar de school in Ethiopië. 

Om de school draaiende te kunnen houden is er een landbouwbedrijf gestart.  Er is land gekocht, vee om vet te mesten en koffieplantjes. Vakmensen zijn er in het dorp en dus gaat het van start. Het staat er goed voor: de eerste slachtdieren zijn verkocht en de koffieplantjes groeien al. Maar het duurt drie jaar eer de koffie geoogst kan worden. Er is dus nog geld nodig, ook voor de afbouw van de school.

 Het is de bedoeling dat we in Noord-Holland er voor zorgen dat het in orde komt. En als dat lukt zal Cordaid daar 50% bijdoen. Bij deze Hoeksteen vindt u het bekende vastenzakje en achterin de kerk staan de groene bussen om uw bijdrage in ontvangst te nemen. U kunt ook per bank bijdragen, bankrekening NL77RABO0357303407 t.n.v. Parochiebestuur Schagen, onder vermelding van "vastenaktie". Deze giften zijn dan voor de belasting aftrekbaar.

 ------------------------------------------------------------------ 

Februari 2014

 

Filseta Mariam School in Dhanka

 Een van de scholen die gesteund wordt is de Filseta Mariam school in het dorp Dhanka. De school is bezig uit te breiden van 6 naar 8 klassen om zodoende te voldoen aan de eis van de regering om het primair onderwijs af te kunnen sluiten met het nationaal examen (na klas 8).

 In Dhanka gaan ongeveer 700 kinderen naar deze katholieke missieschool. Op dit moment moeten de leerlingen voor het volgen van klas 7 en 8 naar de stad Dembidollo. Dat is dagelijks 10 kilometer lopen. Met name voor meisjes brengt deze dagelijkse tocht risico's met zich mee, met als gevolg dat de deelname van meisjes aan goed onderwijs onder druk komt te staan. De plaatselijke bevolking die vertegenwoordigd is in een schoolcomité, is dan ook zeer positief over het besluit van het vicariaat de school uit te breiden, zodat de kinderen in hun eigen dorp 8 jaar onderwijs kunnen volgen.

 Behalve de uitbreiding van de school met 4 lokalen worden er ook activiteiten ontplooid die de jaarlijkse kosten van de school gaan dekken. Zo lopen er momenteel op een aangekocht stuk land van 5 ha al een aantal ossen rond waarvan het vlees geld gaat opbrengen.  Op dat stuk land staan ook veevoedergewassen en een koffiestruiken. Er zijn plannen voor een grotere koffieplantage.

 Via de vastenactie in 2012 is in een aantal Noord- Hollandse katholieke parochies samen met de stichting en onder andere door een 50% vermeerdering door Stichting Cordaid, een totaalbedrag van ongeveer € 52.000,- bijeengebracht. In 2013 was de totaalopbrengst ongeveer € 46.000 euro. Grote bedragen, maar nodig om de school volwaardig en self supporting te maken.

De bouw van de extra lokalen is al van start gegaan en in september gaan de kinderen van klas 7 gewoon in eigen dorp naar school. 

  

De nieuwe lokalen voor de School in Dhanka, west-Ethiopie, resultaat van de vastenaktie 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit de HOEKSTEEN  van februari 2014

VASTENAKTIE 2014


Katholieke school in Dhanka, Ethiopië

Deze school heeft nu 6 klassen, en de eis van de regering is nu 8 klassen en dat hebben de kinderen ook nodig om verder te kunnen leren. De school moet ook een goede school zijn, het gaat wel om zo'n 300 kinderen !

De actie "Schoolproject Ethiopië" in Oudorp wil zorgen dat de benodigde lokalen gebouwd kunnen worden. Bovendien is er het plan om een agrarisch bedrijf (slachtvee en koffie) te stichten dat geld op moet gaan brengen voor de lopende kosten. Dat levert ook weer werkgelegenheid op. Nodig voor het hele project: 150.000 euro. Dat is veel geld, maar er is al plm. 100.000 euro bijeengebracht. Evenals vorig jaar doen dertien parochies in Noord-Holland mee en Cordaid/Vastenaktie doet er nog eens 50 % bij.

Afgelopen jaar heeft de werkgroep Missie & Ontwikkeling 2.000 euro extra gegeven om voor de school en goede kopieer- en printmachine aan te schaffen,mede mogelijk door een subsidie van Grenzenloos Schagen.

 Wij wat minder - zij wat meer

 Als we ons houden aan dat vasten-motto, moet het lukken. In de volgende Hoeksteen ontvangt het bekende vastenzakje waarmee u uw bijdrage kunt deponeren in de groene bussen achter in de kerk. Ook de kinderen doen weer mee met hun spaardoosjes.

Wanneer u de machtiging invult op het zakje en opstuurt komt dit bedrag niet in aanmerking voor de 50% verdubbeling. In dat geval kunt u uw bijdage beter overmaken op bankrekening 35 73 03 407 tnv R.K.Parochiebestuur te Schagen, o.v.v. "Vastenaktie 2014". Deze giften vallen onder de ANBI-regeling en zijn aftrekbaar voor de belasting.

Alvast bedankt !

Werkgroep Missie & Ontwikkeling

voor meer info: www.schoolprojectethiopie.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

--

Met subsidie van Grenzenloos Schagen en een bijdrage van ons kon de school in Etiopie deze printer/copieerder aanschaffen.

Dat was nodig om goed lesmateriaal te krijgen. 

We kregen een bedankbrief !

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

Uit de HOEKSTEEN van december 2013

 

ADVENTSACTIE - ZORG VOOR PASGEBORENEN IN KAMEROEN

 


Advent = Hoop = Verwachting.

De bisschoppelijke Adventsactie wil mensen met hoop niet in de steek laten.

Dit jaar gaat onze belangstelling vooral uit naar de mensen in Kameroen, ook zij hebben hoop en verwachting. Bijvoorbeeld over betere medische zorg. Die is in Kameroen voor veel mensen slecht bereikbaar en in afgelegen gebieden zo goed als onbereikbaar. Bovendien voor veel mensen te duur. Vooral de gezondheid van van moeders en baby's is er in gevaar.

In het uiterste oosten ligt de medische post in Mindourou, daar verlenen vijf zusters onder de leiding van zuster Marie-Louise, de meest noodzakelijke hulp aan de mensen. Speciaal ook aan moeders en kinderen. Naast kraamzorg wordt ook aandacht besteed aan nazorg, hygiëne en voeding.

Zij vragen nu om een tweede kraamkliniek met consultatiebureau in dat uitgestrekte gebied.

De lokale bevolking levert mankracht, zand en stenen, maar voor de bouw en inrichting is nog een bedrag van € 25.000,- nodig.  Daar gaat de Adventsactie voor zorgen !! Helpt u mee ?

Achter in de kerk staan weer de bekende GROENE BUSSEN !!

Maar u kunt ook bijdragen op bankrekening. 65 31 00 000 tnv Adventsactie, Den Haag

Kijk ook eens op www.adventsactie.nl

 .