Menu

 

                    JAARREKENING   2022

             Inkomsten                                    uitgaven

          verkoop                116                  Vastenactie             520

          Vastenactie           520                  MIVA (pm)               208

          MIVA (pm)            208                  Pater Brinkhof          750

          Oekaineactie (pm) 447                  Pater Peeters            500

          Adventsaktie (pm) 270                  Adventsaktie (pm)     270

                                   ------                   Gambiaschool           500

               telling           1.561                   Pater Balemans         500

              Nadelig saldo 3.741                   Friend for Brikina      500                                                                                                  ---------                   Study for girls           500

                                    5302                    St Francis Hosp         500

                                                               Oekraine actie (pm)   447

                                                               Bankkosten                 83

                                                               Overige kosten            24

                                                                                          --------

                                                                                             5.302

 

 

 

 Jaarrekening 2021Inkomsten
2021
Uitgaven
2021
Verkoop
193
Vastenactie
1000
Adventactie
40
MIVA
389
Vastenactie (2021)
750
Pater Toon
500
MIVA
389
Pater Jan Brinkhof
750
Pater Toon
0
St Jan Peeters
500
Gambia School
500
St Jan Balemans
500
Friends for Brikema
600
Study4Girls Gambia
1.000
St francis Med. Hosp
500
Bankkosten
40
nadelig saldo
4.945
Overige kosten
38


6.317


6.317

In 2021 dus 4.945 euro te kort

We zoeken nu naar andere inkomsten. Wilt u ons helpen ?

Onze bankrekening is NL77RABO 03573 03407 tnv. Parochiebestuur

Of gebruik deze link:  DONATIE

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2020

                                  IN                 UIT

 

vastenaktie                 171                171

MIVA                          172                172

Pater Toon                  410              1.000

verkopen                     63

Pater Brinkhoff                               1.000

Pater Peters                                      500

Gambia School                                  750

Pater Balemans                              1.000

St,Francis Hosp.                                500

Freinds f Brikama                              500

Study 4 Girls                                  2.040

Bankkosten                                       240

overige kosten            ____              __17

                                  816              7.890

Nadelig saldo         7.074

 

In dit jaarverslag ziet u wat er afgelopen jaar gebeurd is.

We willen dus zo veel mogelijk doorgaan met onze hulp aan kinderen en moeders.

Maar nu we geen rommelmarkt meer houden komen we echt geld tekort.

In 2020 dus ruim 7.000 euro.

We zoeken nu naar andere inkomsten. Wilt u ons helpen ?

Onze bankrekening is NL77RABO 03573 03407 tnv. Parochiebestuur

Of gebruik deze link:  DONATIE

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.

------------------------------------------------------------- 

 FINACIEEL VERSLAG 2019

Rommelmarkt
12774
Marktplaats
870
meerwaarde OIKO
19
Pater Jan Brinkhof

1.500
St Jan Peeters

500
St. Francis Hospital

500
St. 4Girls Gambia

2.040
Gambia School

750
St. Friends Brikema

500
St. Betere Start

500
Edukans

500
St. Balemans

1.000
Uganda-on-Wheels

1.000
Vastenactie
2.906 2.906
Adventactie
310 310
MIVA
307 307
Div. kosten
2 631
Pater Toon

1.000
Hubeje Keracher

500


17.188 14.444

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

Terugblik 2018 Missie & Ontwikkeling 

De werkgroep kan het jaar 2018 positief afsluiten. 

De grote rommel- en boekenmarkt , waar we het hele jaar naartoe werken, heeft met ca. 100 vrijwilligers 13.000 euro opgebracht!! 

Wat gebeurt er eigenlijk met dat geld ? 

Daarmee worden een aantal kleinschalige projecten gesteund zoals: 

Pater Jan Brinkhof, werkt in de sloppenwijken van Lima 

Pater Jan Peeters, onderwijs en gezondheid in Congo 

Pater Frans Balemans, opvanghuis en onderwijs in Burkina Faso 

Betere Start” kraamkliniek in Oeganda 

Bij de stichting Study for Girls in Gambia sponseren we 6 kinderen 

St. Francis Hospital in Zambia 

Stichting Edukans, onderwijs in ontwikkelingslanden 

Uganda on Weels, hulp voor invalide kinderen in Oeganda 

Gambia school project 

Stichting Freinds for Brikama, waar ook de vastenactie 2018 voor was. 

En natuurlijk steunen we de Actie Missio, Adventsactie en de Vastenactie,

 Voor info over deze groepen kijk op de pagina projecten

 --------------------------------------------------

 

JAARVERSLAG 2017 

                                                 Werkgroep Missie & Ontwikkeling 

Christoforusparochie  SCHAGEN

 Verslag van het bestuur

 De werkgroep bestaat uit de volgende personen:
Jos van Leeuwen, voorzitter         Wil Niesten, secretaris
Fedde de Jong, penningmeester    Aad Niesten, PR en leiding rommelmarkt
Ans Gielens Lidia Hendriks            Truus de Lange Ron de Ruijter
Arie van den Berg,                       Afgevaardigde v.h. parochiebestuur: afwisselend
 In 2017 is de werkgroep 4 keer in vergadering bijeen geweest.
 Regelmatig verscheen een artikel van ons in de “Hoeksteen”, het officieel orgaan van de parochie.
Vijf vergaderingen van “Grenzenloos Schagen” werden bezocht.
 Op 27 en 28 oktober was onze jaarlijkse rommelmarkt in de dependance van het Regius College in de Hofstraat, met alle medewerking van de school. Het resultaat was bijna 13.000,00 euro. Het was wederom een succes! Bijna 100 vrijwilligers hebben meegewerkt . Met hen hadden we twee maal een bespreking,

 In de loop van het jaar worden ook spullen verkocht via "Marktplaats",zie: www.marktplaats.nl/verkopers/4127678.html en  www.marktplaats.nl/verkopers/16441580.html

 Op 13 st Het eerste weekend van november stonden we op de Wereldmarkt in de Grote Kerk,. Deze markt kwam in plaats van de Goede Doelen Kerstmarkt.

 De volgende landelijke acties werden ondersteund o.a. met stukjes in de Hoeksteen, folders  en een collecte.:
 In maart/april: Vastenaktie voor steun aan heet project Friends for Brikama.
 Pinksteren: Missio, zorgt o.a. voor de verzekering en cursussen van de missionarissen en ontwikkelingswerkers. Hoofdcollectes:
In augustus MIVA, verkeersmiddelen voor missionarissen en helpers.
 In december: De Bisschoppelijke Adventsactie.
 Aan de Vastenaktie werd weer meegewerkt door de basisscholen: Aloysius,
 de Rank en Vogelweid, de totale opbrengst was 2.017.00 euro !!
De opbrengst was voor de Stichting Friends for Brikama.
 
FINANCIEEL VERSLAG
 
inkomsten                                          uitgaven
Rommelmarkt                 12.888                Jan Brinkhoff/Lima                  1.500
Marktplaats                      3.002                 St. Pater Peeters/Congo             500
Giften                                 410                 St.Francis Hospotal/Zambia        500
Bankrente                              6                 Study4Girls Gambia                 2.040
Vastenactie                      2.017                 Vastenactie                             2.017
Adventsactie                       397                 Adventsaktie                              397
MIVA                                 354                  MIVA                                         354
Wereldmarkt                        62                  St. Friends for Brikama                 50        
Oico waardevermeerdering    46                Gambia School                           750  
Rabo fietssponsortocht       200                   St.Lilato Fonds                             50
                                  ----------                 Building for Children                   500
                                     19.382                 Zuster Faria                               500                                                                                                                                    Pater Toon, Suriname              1.200  
                                                                 St. Woon/Joop Pauw                  500
                                                                 St. Schoolhulp Togo                1.000
                                                                 Edukans                                   500
                                                           St.een Betere Start/Uganda       500
                                                           St. Balemans/Burkina Faso      1.000
                                                           Uganda on Wheels                  1.000
                                                           St. J.W. Support                       500
                                                           Onkosten                                 794
                                                                                                            --------
                                                                                                  17.052  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JAARVERSLAG 2016 

                                                 Werkgroep Missie & Ontwikkeling 

Christoforusparochie  SCHAGEN

 Verslag van het bestuur

 De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

Jos van Leeuwen, voorzitter

Wil Niesten, secretaris

Fedde de Jong, penningmeester

Aad Niesten, PR en leiding rommelmarkt

Ans Gielens Lidia Hendriks Truus de Lange Lied van der Lubbe, Arie van den Berg,

Afgevaardigde v.h. parochiebestuur: afwisselend

 

In 2016 is de werkgroep 4 keer in vergadering bijeen geweest.

Regelmatig verscheen een artikel van ons in de “Hoeksteen”, het officieel orgaan van de parochie.

Vijf vergaderingen van “Grenzenloos Schagen” werden bezocht.

Op11 Juni hebben we met 4 personen meegedaan aan de RaboFietssponsortocht, er is € 200.- mee binnengehaald.

Op 21 en 22 oktober was onze jaarlijkse rommelmarkt in de dependance van het Regius College in de Hofstraat, met alle medewerking van de school.

Het resultaat was ruim 12.000,00 euro. Het was wederom een succes! Bijna 100 vrijwilligers hebben meegewerkt . Met hen hadden we twee maal een bespreking,

In de loop van het jaar worden ook spullen verkocht via "Marktplaats",zie: www.marktplaats.nl/verkopers/4127678.html en 

www.marktplaats.nl/verkopers/16441580.html

 

28 en 29 oktober stonden we op de Wereldmarkt in de Grote Kerk, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van "Grenzenloos Schagen" . Deze markt kwam in plaats van de Goede Doelen Kerstmarkt.

De volgende landelijke acties werden ondersteund o.a. met stukjes in de Hoeksteen, folders uitdelen en  collecte.:

In maart/april: Vastenaktie voor steun aan een schoolproject voor west-Ethiopië.

voor informatie hierover: www.schoolprojectethiopie.nl

Pinksteren: Missio, zorgt o.a. voor de verzekering en cursussen van de missionarissen en ontwikkelingswerkers. Hoofdcollecte

In augustus MIVA, verkeersmiddelen voor missionarissen en helpers.

In december: De Bisschoppelijke Adventsactie, dit keer voor Sri Lanka.

Aan de Vastenaktie werd weer meegewerkt door de basisscholen: Aloysius, de Rank en Vogelweid,

de totale opbrengst was 3760.00 euro !! De opbrengst was voor de Stichting Een Betere Start.

 

De projecten van Pater Jan Brinkhof en Pater Peeters blijven we steunen.

Hoofdzakelijk steunen we projecten voor kinderen en vrouwen.

We steunen bewust meerdere projecten met weinig geld i.p.v. een paar projecten met veel geld.

 

Ook steunen wij de actie

"Een betere Start" voor kraamklinieken in Oeganda

en via "Studie4girlsGambia", steunen we 6 meisjes om naar school te kunnen gaan.

Jaarlijks ondersteunen we op voordracht van onze bestuursleden diverse projecten, zoals te zien is in het financieel verslag.

 

MILENIUMDOELEN DIE DE WERKGROEP ONDERSTEUND:

 

 

 Wij danken alle mensen die ons financieel of praktisch gesteund hebben.

 

FINANCIEEL VERSLAG

 INKOMSTEN:                           UITGAVEN:

Rommelmarkt             11.965         Pater Jan Brinkhoff/Lima    1.500

Marktplaats                  2.096         St. Pater Peeters/Congo        500

 Giften                            457         St.Francis Hospotal/Zambia   500

 Bankrente                       42          Study4Girls Gambia           2.040

 Rabofietstocht               200          Gambia School                    750

 Vastenactie                3.760           Vastenactie                      3.760

 Adventsactie                 807           Adventsaktie                       807

 MIVA                           257           MIVA                                   257

                           19.584          Edukans                              500

                                                 Een Betere Start/Uganda      750

                                               Balemans/Burkina Faso       1.000 

                                               Friends for birkima                500

                                               Uganda on Wheels             1.000

                                               St. J.W. Support                   500

                                               Teachers4Te                        250

                                               St.Care Brazilie                    250

                                               Help Programma Sri Lanka    250

                                               St. Soweto                           250

                                               St. Eykman                          250

                                                St. Matoekoe                             250

                                                          Light of the World                      250

                                                          Onkosten                                 511

                                                                                 16.625

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

JAARVERSLAG 2015

                                                          Werkgroep Missie & Ontwikkeling   

                                                      Christoforusparochie SCHAGEN

 Contactadressen:   Beukenlaan 14, 1741 SG Schagen, tel. 214278;            Rembrandtlaan 28, 1741KH Schagen, tel 296913

 Bankrek. NL77RABO 03573 03407, tnv. Parochiebestuur Giften zijn voor de belasting aftrekbaar.

 Verslag van het bestuur

 De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

 Jos van Leeuwen, voorzitter                   Wil Niesten, secretaris

 Fedde de Jong, penningmeester              Aad Niesten, PR en leiding rommelmarkt

 Ans Gielens                                           Lidia Hendriks

Truus de Lange                                       Lied van der Lubbe

 Arie van den Berg,                                  Afgevaardigde v.h. parochiebestuur: afwisselend

 In 2015 is de werkgroep 4 keer in vergadering bijeen geweest.

Regelmatig verscheen een artikel van ons in de “Hoeksteen”, het officieel orgaan van de parochie.

 Vijf vergaderingen van “Grenzenloos Schagen” werden bezocht.

 Op 6 Juni hebben we met 4 personen meegedaan aan de RaboFietssponsortocht, daarmee is € 200.- binnengehaald.

Op 23 en 24 oktober was onze jaarlijkse rommelmarkt in de dependance van het Regius College in de Hofstraat, met alle medewerking van de school.

 Het resultaat was ruim 12.000,00 euro. Het was wederom een succes! Bijna 100 vrijwilligers hebben meegewerkt . Met hen hadden we twee maal een bespreking, waarvan een maal met een presentatie van de Stichting Study4GirlsGambia.

 In de loop van het jaar worden ook spullen verkocht via "Marktplaats",zie: verkopers.marktplaats.nl/4127678

Op 13 en 1   3 en 14 november stonden we op de Wereldmarkt in de Grote Kerk, georganiseerd door "Grenzenloos Schagen" . Deze markt kwam in plaats van de Goede Doelen Kerstmarkt.

De volgende acties werden ondersteund o.a. met stukjes in de Hoeksteen, folders uitdelen en een collecte:

 In maart/april: Vastenaktie voor steun aan een schoolproject voor west-Ethiopië.

 voor informatie hierover: www.schoolprojectethiopie.nl

 Pinksteren: Missio, zorgt o.a. voor de verzekering en cursussen van de missionarissen en ontwikkelingswerkers. Hoofdcollecte

 In augustus MIVA, verkeersmiddelen voor missionarissen en helpers.

 In december: De Bisschoppelijke Adventsactie, dit keer voor Sri Lanka.

 Aan de Vastenaktie werd weer meegewerkt door de basisscholen: Aloysius, de Rank en Vogelweid,                 de totale opbrengst was 2865.00 euro !! De opbrengst was ook voor Ethiopië.

 Projecten die we steunen

  De projecten van Pater Jan Brinkhof en Pater Peeters blijven we steunen. Hoofdzakelijk steunen we projecten voor kinderen en vrouwen. We steunen bewust meerdere projecten met weinig geld i.p.v. een paar projecten met veel geld.

 Ook steunen wij de actie "Een betere Start" voor kraamklinieken in Oeganda en via "Studie4girlsGambia", steunen we 6 meisjes om naar school te kunnen gaan.

 Jaarlijks ondersteunen we op voordracht van onze bestuursleden diverse projecten, zoals te zien is in het financieel verslag.

Van Grenzenloos Schagen ontvingen wij 250 euro voor het St. Francis Hospital, dit bedrag is door ons verdubbeld.

 Projecten die we in 2015 financieel gesteund hebben:

 Jan Brinkhoff/Lima                 St. Pater Peeters/Congo             St.Francis Hospotal/Zambia

 Study4Girls Gambia               Gambia School                           Edukans

 St.een Betere Start/Uganda    St. Balemans/Burkina Faso          Friends for Birkima

 St. Lilato Founds                    Uganda on Wheels                      De Sameritaan

 Noble House/Nepal                 Teachers4Te                               St.Claversbond

 Solidaridad                            St.Care Brazilie                            St. Een Betere Start/Uganda

 Help Programma Sri Lanka      St. Soweto                                  Zending over grenzen

 =================================================================

                                        JAARVERSLAG 2014

                                   Werkgroep Missie & Ontwikkeling

                         Christoforusparochie SCHAGEN

 

Verslag van het bestuur

 De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

Jos van Leeuwen, voorzitter

Wil Niesten, secretaris

Fedde de Jong, penningmeester

Aad Niesten, PR en leiding rommelmarkt

Ans Gielens Lidia Hendriks

Truus de Lange Lied van der Lubbe

Arie van den Berg, Afgevaardigde v.h. parochiebestuur: afwisselend

 

In 2014 is de werkgroep 5 keer in vergadering bijeen geweest.

Regelmatig verscheen een artikel van ons in de “Hoeksteen”, het officieel orgaan van de parochie.

Vijf vergaderingen van “Grenzenloos Schagen” werden bezocht.

Op 6 Juni hebben we met 4 personen meegedaan aan de RaboFietssponsortocht, daarmee is € 200.- binnengehaald.

Op 17 en 18 oktober was onze jaarlijkse rommelmarkt in de dependance van het Regius College in de Hofstraat, met alle medewerking van de school.

Het resultaat was ruim 11.000,00 euro. Het was wederom een succes! Bijna 100 vrijwilligers hebben meegewerkt . Met hen hadden we twee maal een bespreking.

Op 13 september hebben we met onze vrijwilligers het toneelstuk KONING LIJSTERBAARD bijgewoond, waarvan de opbrengst bestemd was voor de Stichting Sprookies vir Afrika.

In de loop van het jaar worden ook spullen verkocht via "Marktplaats",zie:  verkopers.marktplaats.nl/4127678

1en 13 december stonden we met kerstspullen op de "Goede-Doelen Kerstmarkt" in de Grote Kerk, georganiseerd door "Grenzenloos Schagen" .

De volgende landelijke acties werden ondersteund o.a. met stukjes in de Hoeksteen, folders uitdelen en een collecte.:

In maart/april: Vastenaktie voor steun aan een schoolproject voor west-Ethiopië.

voor informatie hierover: www.schoolprojectethiopie.nl

Pinksteren: Missio, zorgt o.a. voor de verzekering en cursussen van de missionarissen en ontwikkelingswerkers. Hoofdcollecte

In augustus MIVA, verkeersmiddelen voor missionarissen en helpers.

In december: De Bisschoppelijke Adventsactie, dit keer voor de zandmannetjes in Burkina Faso. Twee zeer enthousiaste dames kwamen dit project toelichten tijdens de dienst op 7 december.

 Aan de Vastenaktie werd weer meegewerkt door de basisscholen: Aloysius,

de Rank en Vogelweid, de kinderen brachten € 2.700,- bijeen !! De opbrengst was ook voor Ethiopië.

Projecten die we steunen:

 Pater Jan Pubben is uit Brazilië weer naar Nederland gekomen, het project is nu zelfverzorgend.

De projecten Pater Jan Brinkhof en Pater Peeters blijven we steunen. Hoofdzakelijk steunen we projecten voor kinderen en vrouwen. We steunen bewust meerdere projecten met weinig geld i.p.v. een paar projecten met veel geld.

Ook steunen wij de actie  "Een betere Start" voor kraamklinieken in Oeganda en "Studie4girlsGambia", steun aan gezinnen om meisjes naar school te laten gaan.

Jaarlijks ondersteunen we op voordracht van onze bestuursleden diverse projecten,

Van Grenzenloos Schagen ontvingen wij 250 euro voor St. Francis Hospital en 750,00 euro voor Gambia School.

Beiden zijn door ons verdubbeld en aan hen uitbetaald.

 

Milleniumdoelen die de werkgroep ondersteunt:

 

 

 

 --------------------------

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2013

 

Werkgroep Missie & Ontwikkeling  Christoforusparochie SCHAGEN


De werkgroep werkt onder verantwoording van het R.K.Parochiebestuur van de Christoforusparochie te Schagen en is deelnemer in het Gemeentelijk Platform “Grenzenloos Schagen”

Doel van de werkgroep is bewustmaking van de problematiek in ontwikkelingslanden, morele en financieel steun aan de missionarissen, ontwikkelingshelpers en scholingsprojecten en de fondswerving hiervoor.

Contactadressen:

Beukenlaan 14, 1741 SG Schagen, tel. 214278

Rembrandtlaan 28, 1741KH Schagen, tel 296913

Bankrek. NL77RABO 03573 03407, tnv. Parochiebestuur,    Giften zijn voor de belasting aftrekbaar.

                   Verslag van het bestuur

 De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

 Jos van Leeuwen, voorzitter,       Wil Niesten, secretaris

 Aad Niesten, PR en leiding rommelmarkt,     Fedde de Jong, penningmeester

 Ans Gielens, Lidia Hendriks,   Truus de Lange,   Lied van der Lubbe,    Arie van den Berg,

 Afgevaardigde v.h. parochiebestuur: vacant

 In 2013 werden vergadering gehouden op: 30 jan., 27 maart, 12 juni, 27 sept, 6 nov.

 Regelmatig verscheen een artikel van ons in de “Hoeksteen”, het officieel orgaan van de parochie.

Vijf vergaderingen van “Grenzenloos Schagen” werden bezocht.

 Op 8 Juni hebben we met 11 personen meegedaan aan de Rabo-sponsor-fietstocht, daarmee is € 250.- binnengehaald.

 Op 5 juni werd met 30 vrijwilligers een strandwandeling gemaakt plus koffie.

 Op 24 en 25 oktober was onze jaarlijkse rommelmarkt als vorig jaar in de dependance GSG, Hofstraat, met alle medewerking van de school.

 Het resultaat was weer beter dan het voorgaande jaren. De verlotingen liepen ook goed. Het was een succes! Ongeveer 80 vrijwilligers hebben meegewerkt . Met hen hadden we twee maal een bespreking. In de zomer hebben we een strandwandeling met hen gemaakt.

 We hebben nu opslag bij de familie Boomgaard en bij familie de Lange.

 In de loop van het jaar worden ook spullen verkocht via "Marktplaats",zie: verkopers.marktplaats.nl/4127678

 Op 13 en 14 december stonden we met kerstspullen op de "Goede-Doelen Kerstmarkt" in de Grote Kerk, georganiseerd door "Grenzenloos Schagen" . De belangstelling was niet geweldig.

 De vaste info-stand achter in de kerk werd steeds bijgewerkt, maar slecht bekeken.

 De volgende landelijke acties werden ondersteund o.a. met stukjes in de Hoeksteen, folders uitdelen en  collecte.:

 In maart/april: Vastenaktie voor steun aan een schoolproject voor west-Ethiopië.

 voor informatie hierover: www.schoolprojectethiopie.nl

 Pinksteren: Missio, zorgt o.a. voor de verzekering en cursussen van de missionarissen en ontwikkelingswerkers. Hoofdcollecte

 In augustus MIVA, verkeersmiddelen voor missionarissen en helpers.

 In december: De Bisschoppelijke Adventsactie, voor kleine plaatselijke acties via de RK kerken met als voorbeeld zorg voor pasgeborenen in Kameroen.

 Aan de Vastenaktie werd weer meegewerkt door de basisscholen: Aloysius, de Rank en Vogelweid, de kinderen brachten € 1.400,- bijeen !! De opbrengst was ook voor Ethiopië.

 Wegens gebrek aan belangstelling was er dit jaar geen "vastenwandeling" naar de kapel aan de Keins.

Er zijn dit jaar geen missiekalenders verkocht.

 Projecten die we steunen

 Pater Jan Pubben is uit Brazilië weer naar Nederland gekomen, het project is nu zelfverzorgend. De projecten van wijlen Pater Jan Mors, Pater Jan Brinkhof , Pater Peeters blijven we steunen. Hoofdzakelijk steunen we projecten voor kinderen en vrouwen. We steunen bewust meerdere projecten met weinig geld i.p.v. een paar projecten met veel geld.

 Nieuw is er dit jaar bijgekomen de actie:   "Een betere Start" voor kraamklinieken en "Studie4girls", steun aan gezinnen om meisjes naar school te laten gaan.

 Eenmalig hebben we enige acties gesteund.

 Milleniumdoelen die de werkgroep ondersteunt: Scholing, vrouwen, kinderen, moeders, gezondheid

 

 

 Wij danken alle mensen die ons financieel of praktisch gesteund hebben.