Menu

De werkgroep is deelnemer in de  "Grenzenloos Schagen", een zelfstandige organisatie van stichtingen. Grenzenloos Schagen is opgericht in 1989 voor organisaties die initiatieven ontplooien over de landsgrenzen heen. Het platform streeft naar het stimuleren van ontwikkelingssamenwerking en een duurzame en rechtvaardige samenleving, lokaal en internationaal. Bewustwording van de plaatselijke bevolking is hierbij van groot belang. De leden brengen elkaar op de hoogte van activiteiten en ondersteunen elkaar. Er wordt jaarlijks een "Goede Doelen Markt" gehouden en lezingen of films over relevante themas georganiseerd.  Iedere organisatie in de gemeente Schagen die zich bezig houd met ontwikkelingswerk en werkt aan de milleniumdoelen is welkom. Er zijn momenteel 12 deelnemers www.grenzenloosschagen.nl

De milleniumdoelen waar Missie & Ontwikkeling aan werkt zijn:

 


Hiervoor kreeg onze groep in 2011 een prijs van € 500,- van de gemeente Schagen !
Onze groep heeft subsidies ontvangen o.a. voor een school in Ethiopie, vrouwenproject in Kenia, vrouwenproject in Chili, school in Kenia, ziekenhuis in Zambia
 

DEELNEMERS:

Amnesty International, afd. Schagen   www.amnestyschagen.nl

Eline de Circel is Rond, Schagen, Hulp aan scholieren in China, www.stichting-eline.org

Stichting Schagen Roemenie, hulp aan kindertehuis en de allerarmsten in Roemenie, www.stichting-schagen-roemenie.nl

Wereld Winkel Schagen, www.wereldwinkelschagen.nl

Stichting Een Betere Start, Warmenhuizen, bouw en inrichting van kraamklinieken in Oeganda, www.beterestart.com

Stichting Sama Sama Bali, hulpverlening en schoolbouw op Bali. www.sama-sam.nl

Uganda on Weels, Dirkshorn rolstoelen en ambulances voor Oeganda,www.uganda-on-wheels-foundation.nl

 Freinds for Brikama, Hulp aan dorpen Burkana Faso www.friendsforbrikama.nl

Soroptimisen club,vrouwenpositie  

schoolhulp Togo , school stichten in dorp in Togo